top of page

ENERGIATEOLLISUUS

Kiehtova maailma ja liikuttava markkinasektori. Energian osalta ulevaisuuteen katsottaessa kyseessä on kaikissa tapauksissa kasvu.

Maailman väestö
Seuraavien 20 vuoden aikana maailman väkiluvun arvioidaan kasvavan lähes 8,8 miljardiin, mikä on 1,5 miljardia enemmän kuin tällä hetkellä. Ja kaikki tarvitset energiaa.

 

Talous
Kasvava väestömäärä tarkoittaa myös lisääntyvää taloudellisesta toimintaa. Globaalin GOP:n on siten ennustettu kaksinkertaistuvan vuoteen 2035 mennessä. Talouden kasvu, jossa veturina toimii lähinnä Kiina, Intia ja kehittyvät markkinat, tulee lisäämään energian tarvetta oleellisesti.


 

POWER INDUSTRY.jpg

Energiantuotanto
Yli puolet maailman energiantuotannon kasvun tarpeesta tulee liittymään sähköntuotantoon. Tämän prosessin myötä luonnonkaasu ja uusiutuvat energianlähteet korvaavat hiiltä myös jatkossa. Sähköntuotannon kasvusta jopa kolmannes olisi mahdollista kattaa uusiutuvan energian avulla. Samanlainen trendi ilmenee globaalin ensisijaisen energiantuotannon kasvussa, jossa jopa neljännes kokonaismäärästä on mahdollista kattaa uusiutuvalla energialla.

Ratkaisuja
Hiili-, öljy-, kaasu-, tuuli- ja vesivoimaan liittyen: Kelvionilla on oikeat ratkaisut mitä tulee energian tuottamiseen ja jakeluun. Tuotteitamme käytetään voimalaitoksissa ympäri maailmaa. Globaaleista suuntauksista riippumatta oman asiantuntemuksemme ja osaamisemme kysyntä maailmantalouden polttoainetalouteen alalla säilyy edelleen. 

bottom of page