top of page

PAPERI- JA SELLUTEOLLISUUS

Elintärkeät kemikaalit. Ravinto, polttoaineet, lääkkeet, lannoitteet, muovit, saippua, paristo ja älypuhelimet - lähes kaikki mitä valmistamme tai kaivamme maaperästä liittyy kemiaan. Kemian teollisuus on innovatiivisimpia ja nopeimmin kasvavia teollisuuden aloja, ja noin 70 prosenttia kemian teollisuuden tuotteista menee toisten teollisuuden alojen käyttöön.

Globaalit haasteet
Lisääntyvä kuluttajien ostovoima, erityisesti Aasiassa, kasvattaa kemikaalien ja niistä valmistettujen tuotteiden kysyntää. Hiipuvat öljy- ja maakaasuvarat lisäävät samaan aikaan painetta uusien energiavarojen kuten biomassan käyttöönotolle. Suurin teollisuuteen kohdistuva haaste liittyy maapallon lisääntyvän väestön elintason ylläpitämiseen ja lisäämiseen.

 

KEMIANTEOLLISUUS.jpg

Suuntana itä
Viimeisten 25 vuoden aikana suurin osa kemian teollisuuden kasvusta on tapahtunut idässä, Aasian alueen vastatessa 50 % nykyisestä maailmanlaajuisesta kemian alan myynnistä. Vuoteen 2030 mennessä noin puolet maailman johtavista kemian alan yrityksistä sijaitsee Aasiassa tai Lähi-Idässä aasialaisten yrityksien markkinaosuuden ollessa noin kaksi kolmasosaa.

Tämän päivän innovointia huomispäivän tarpeisiin
Uraa uurtavien tuotteiden kehittäminen maailmalla vallitsevien megatrendien, kuten kutistuvien luonnonvarojen, globalisaation, demografian ja tiukentuvien säädöksien asettamien vaatimuksien tyydyttämiseksi on avaintekijä kemian teollisuuden kehittymisvauhdin ylläpitämiseksi.  On ennakoitu, että esimerkiksi bioteknologian, polttokennotekniikan, ympäristötekniikan ja älymateriaalien aloilla tapahtuva kehitys esittää keskeistä roolia tulevaisuuden globaalien tarpeiden tyydyttämisessä.

Turvallisia ja tehokkaita kemiallisia prosesseja
Kemian tuotantoon liittyy tyypillisesti monimutkaisia osaprosesseja kuten lämmitys, jäähdytys, kondensointi, haihdutus ja erottelu. Kaikissa mainituissa tapauksissa keskeisessä asemassa on luotettava lämmönvaihtoteknologia, ja tässä Kelvion astuu mukaan kuvioihin. Kelvionin luotettavat lämmönvaihtimet on suunniteltu kestämään kemiallisten reaktioiden rasitukset, jotta kriittiset prosessit voidaan toteuttaa täysin turvallisesti ja tehokkaasti.

bottom of page