top of page

MERENKULKU

Vihreää voimaa täydellä teholla. Meriteollisuus on kriittisessä roolissa maailmantalouden kuljetuksissa, sillä yli 90 prosenttia maailman tuotteista tapahtuu meriteitse.

Risteilyalukset, konttialukset, bulkkialukset ja megajahdit, jäänsärkijät, troolarit, tankkialukset, proomut ja hinaajat - Kelvion tarjoaa kattavaa valikoimaa, luotettavaa jäähdytystä ja lämmitystä tarjoavia lämmönvaihtimia, joiden avulla aluksien kriittiset järjestelmät voivat toimia tehokkaasti. Huippuluokan teknologiamme on suunniteltu ja valmistettu korkeimpien standardien mukaisesti pitkän käyttöiän ja kestävyyden takaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Työskentelemällä läheisesti asiakkaidemme kanssa voimme tarjota heidän tarvitsemaansa asiantuntemusta ja ratkaisuja, joiden avulla aluksien toimintaa voidaan tehostaa.

MARINE.jpg

Kauppalaivasto

Kansainvälisillä vesillä liikkuu yli 50 000 kauppalaivaa, jotka siirtävät erittäin monipuolista valikoimaa erilaista rahtia. Ilman tätä kauppalaivastoa modernin maailman tuotteiden kysyntää olisi mahdotonta tyydyttää.

Näköpiirissä puhdasta purjehtimista

Kasvava väestömäärä sekä ennustettu pitkän aikavälin taloudellinen kasvu kehittyvillä markkina-alueilla kuten Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa aiheuttavat meriliikenteen avulla tapahtuvan kaupankäynnin kasvua seuraavien vuosikymmenien aikana. Kasvava varallisuus kehittyvien kehittyvillä talousalueilla kasvattaa tuotavien tuotteiden kysyntää. Samaan aikaan entistä suurempi määrä ihmisiä viettää vapaa-aikaansa merellä. Risteilylomien suosio on kasvanut jatkuvasti noin 7 prosentin vuosivauhdilla jo vuodesta 1990. Suuremmat ja entistä monipuolisemmat valtameriristeilijät monipuolisine aktiviteetteineen ovat tehneet itse aluksista matkakohteita.

Päästöjen hallinta

Vaikka tyypillisen konttialuksen päästöt ovat CO2:n osalta 40 kertaa pienemmät kuin kookkaalla rahtilentokoneella ja alle kolme kertaa pienemmät kuin raskaalla kuorma-autolla, merikuljetukset ovat nousseet ympäristönsuojelun kannalta valokeilaan nimenomaan typpi- ja rikkioksidipäästöjen (NOx ja SOx) takia. Vuonna 2010 Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) sääti maailmanlaajuisen 3,5 prosentin raja-arvon meripolttoaineen rikkipitoisuudelle ja 1 prosentin raja-arvon nk. ECA-alueilla (Emission Control Area). Vuonna 2015 ECA-rajaa madallettiin 0,1 prosenttiin.

Laivakohtaiset ratkaisut

Turvallisuus, luotettavuus ja kestävyys ovat laivojen toiminnan kulmakiviä. Lämmönvaihdinteknologian asiantuntijana Kelvionilla on tarjota erittäin laaja valikoima jäähdytyssovelluksia, jotka auttavat moottoreita toimimaan tehokkaasti, vähentämään päästöjä, hyödyntämään hukkalämpöä ja tuottamaan makeaa vettä. Kaikki valmistamamme tuotteemme valmistetaan kestämään meriolosuhteiden vaativat olosuhteet ja niiden toiminnan takaa vuosien kokemus meriteollisuuden toimittajana.

bottom of page